Service

Vi servar även med, orderplanering, läggbilder, mallar,
tillskärning, lönsömnad och provframtagning m.m.

Oftast kan vi även minska tygåtgången med minst 5%
när vi gör en orderplanering och läggbild.

Vi levererar :
På papper
CD/DVD
Via mail

Snabba leveranser!!!